Utvalg vil stanse «prestisjeprosjektet» og beholde barnehagene rådmannen foreslår å legge ned