– Barn og unge har ikke godt nok utviklet hjerne til å følge med i klimadebatten

foto