– Tankene har gått til barna som gikk denne veien, uten sko

foto