Ber hytteeiere sjekke hyttene sine etter flere innbrudd