Storkontroll: Ulovlig eksos, avskiltinger og mangler

foto