Fylkeskommunedirektøren trekker seg fra Karantenenemnda