Frikjennelse etter heising av hakekorsflagg ankes ikke