Arendalitten vil rette fokuset mot de mindre attraktive