Vil ha eget sertifikat for raske fritidsbåter

foto