Både Posten og innbyggerne reagerer på manglende adresser, men...

foto