Skal du gifte deg borgerlig neste år? Da må du følge kommunens arbeidstid

foto