Hvem kjører i feil kjøreretning på E18 mellom Arendal og Kristiansand?

foto