Vil hindre kollisjoner med gul stripe i sykkelveien

foto