Leder: Passet ikke denne gjengen inn på Instagram, når Hove camping nå skal bli «glam»?

foto