Blar opp 300 mill. for at fjelldestinasjonen skal bli slik