Statsrådens veilys-svar: – Full tiltro til Nye Veier

foto