Denne fotoboksen på E18 blinker nesten hyppigst i landet