PST vil rettsforfølge dem som truer lokalpolitikere

foto