Da vedkjø­peren fra Arendal så annonsen på ny, ringte hun poli­tiet