Periodens siste bystyremøte: Kan bli hans siste som ordfører

foto