Jan Ove var et aktivt barn. Han var høyt og lavt. Og han syklet aldri noe sted uten fotballen bak på sykkelen. Han så for seg et liv med fotballen. Kanskje kunne han bli proff?

Men som 25-åring fikk Jan Ove en alvorlig diagnose. I dag er han helt avhengig av hjelp i hverdagen, og hjemmesykepleien er innom ham sju ganger i døgnet.

Han kunne ha valgt å dyrke mørke tanker og selvmedlidenhet. Men Jan Ove valgte det helt motsatte:

– Jeg kan løfte andre, selv om andre nå må løfte meg