Thatcher preget minnemynt for Falklandskrigen

foto