- Åkjøpe aksjer nå er å spekulere i andres ulykke

foto