Her skal Jon (39) forske fram verdens beste batterier

foto