Kommisjon bekymret for håndtering av personvern i skoler og barnehager – etterlyser strakstiltak

foto