Bygger helt nytt akuttbygg – nye helikoptre kan ikke lande