Ett skritt nærmere planene: Forventer aktivitet i nær fremtid