Tusenvis har inntatt Hovden, men mye sykdom og høyt fravær preger tilbudet