Fire omsorgsarbeidere må gå og punge ut med 80.000 kroner

foto