– Ingen barn er vanskelige, men noen barn har det vanskelig