Dette gjør AKT for å hindre smitte på bussene i Agder