Hotellet gikk fra 1,25 millioner til 9.990 kroner i inntekter

foto