Må bruke 1,2 mill. kr for at fylkesansatte skal få likt lønnsnivå

foto