Næringslivet er samstemte i bomring-debatten: – Vil betale for veinett som fungerer