Boka om forlis og sju år på sjøen var ferdig: Men trykkeriet truet med å brenne hele opplaget