Søker råd hos politiet om denne private veibyggingen