Borgarting lagmannsrett utsatt for hærverk: - Ga oss en følelse av maktesløshet