Markedskraft har hentet inn 20 nye millioner

foto