Trafikkulykke på gamle E18 – én person hentet av ambulanse