Ingen ville kjøpe stolpehytte – nå selges hele hyttefeltet

foto