Foreldre tror skjermtiden kan være pedagogisk: – Barn trenger ikke skjerm, snarere tvert imot