135 tilfeller av den britiske virusmutasjonen påvist i Norge

foto