Ser tydelig sammenheng mellom dårlige betalere og...