Mange eldre vet ikke at de har rett til gratis tannlegebehandling