FHI kartlegger hvem som trenger en tredje vaksinedose