De forsvunnede underskriftene er funnet: Ble aldri levert til ordføreren