Kraftig brann i fritidsbåt. Fem personer til legevakt