Hun ville ikke ta taxi hjem med fremmed mann – ble slått ned på åpen gate