Leder: Juryens siste sak viser at det er helt riktig å avskaffe den