Gjenopptakelses-kommisjonen behandler Baneheia-saken før jul